test

De whiplash

Een vrouw met twee jonge kinderen en een baan wordt in haar auto van achteren aangereden. Zij houdt aan de aanrijding nek- en hoofdpijnklachten over. Door haar klachten verliest zij haar baan en heeft zij hulp nodig bij de dagelijkse opvang van haar kinderen. De neuroloog die namens haar en de wederpartij een onafhankelijke expertise uitvoert, concludeert dat er op zijn vakgebied geen blijvende invaliditeit bestaat. De wederpartij wijst wegens gebrek aan letsel als gevolg van het ongeval de vordering van de vrouw tot schadevergoeding af.

Waar het mis kan zijn gegaan.

- Is een neuroloog in deze zaak wel de juiste medisch deskundige?
- Had er niet ook een pijnspecialist, revalidatiearts of psychiater moeten worden ingeschakeld?
- Was de medische vraagstelling adequaat, vooral ook op het gebied van het causaal (oorzakelijk) verband?
- Heeft de deskundige bij het (trachten te) objectiveren van de klachten van de vrouw de juiste maatstaven gehanteerd?

Bij Wildeboer AVS gaat het niet mis. Ons kantoor heeft reeds talloze whiplash zaken gedaan en met de gebruikelijke verweren van verzekeraars worden korte metten gemaakt. Probeert u ons maar eens.