test

Het arbeidsongeval

Een man werkt als zelfstandige in opdracht van een derde. Er ontstaat brand in de hal van de opdrachtgever. Zowel de zelfstandige als de eigen werknemers van de opdrachtgever lopen brandwonden op. De verzekeraar van de opdrachtgever vergoedt de schade van de eigen werknemers maar niet die van de zelfstandige. Het argument is dat de opdrachtgever tegenover de zelfstandige geen arbeidsregels heeft overtreden. Er is met de zelfstandige immers geen arbeidsovereenkomst. En bovendien heeft de zelfstandige eigen schuld aan zijn schade, vindt de verzekeraar. Hij moet dus zijn schade zelf maar dragen.

In deze zaak is niet het arbeidsrecht toepasselijk maar het gewone aansprakelijkheidsrecht. Dat recht wordt wel gekleurd en zelfs voor een deel ingevuld door het arbeidsrecht. Hoe dat precies werkt, kan alleen een juridisch deskundige belangenbehartiger vertellen. En wat de eigen schuld betreft: als eigen schuld inderdaad bestaat, waarom gebruikt de zelfstandige zijn eigen arbeidsongeschiktheidsuitkering niet om daarmee dan eerst de schade te compenseren die hij wegens die eigen schuld voor eigen rekening moet houden? De zelfstandige moet die uitkering niet te snel bij de wederpartij inleveren, alleen maar omdat de wederpartij een beroep doet op zogenaamde voordeelverrekening. Dat kost waarschijnlijk nodeloos geld.

Een letselschadezaak kan er op het eerste gezicht eenvoudig uitzien, maar als u een deskundige advocaat in huurt, ziet u wat er misschien moeilijk aan is voordat de zaak moeilijk gaat worden. Kennis van zaken is van het grootste belang,  uw belang. Doe u zelf niet te kort, kies uw belangenbehartiger kritisch en met zorg.