test

Een medische fout

Een man overlijdt door een medische fout. Het ziekenhuis erkent aansprakelijkheid maar betwist gemotiveerd dat de weduwe en het achtergebleven minderjarige kind door het overlijden schade lijden. Hun belangenbehartiger heeft wegens gebrek aan kennis en creativiteit moeite om het ziekenhuis te corrigeren.

Bij de berekening van de overlijdensschade dient rekening te worden gehouden met de schade door vervangende opvang van het kind, daaronder begrepen schade door minder gaan werken van de weduwe. De hypothetische (mogelijke) carriere van de man dient bij de berekening in aanmerking te worden genomen, niet alleen maar de status quo in die carriere op het moment van overlijden. Er moet ook gekeken worden naar de (schadeverhogende) mogelijkheid dat het kind op latere leeftijd nog gaat studeren. Een tot uitkering gekomen levensverzekering behoeft op de berekende schade niet klakkeloos in mindering te worden gebracht.

Vond u bovenstaande mededelingen moeilijk te begrijpen? Voor de advocaten van Wildeboer AVS is het gesneden koek. Wij zorgen er voor dat zowel de schade van de weduwe als de schade van het kind adequaat vergoed worden.