test

Dienstverlening

Wildeboer AVS is een advocatenkantoor met een schat aan ervaring in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en het schadevergoedingsrecht. De advocaten op ons kantoor zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het letselschaderecht en de daarbij behorende verzekeringsrechtelijke aspecten.

Wildeboer AVS adviseert over de aansprakelijkheid, berekent uw schade, onderhoudt contacten met een medisch adviseur, regelt voorschotten en onderhandelt met verzekeraars. Wij adviseren over schikkingen en voeren indien nodig procedures. Onze advocaten staan u gedurende het gehele afwikkelingstraject persoonlijk terzijde.

Ons kantoor is voor uw letselschadezaak altijd geschikt. Vooral als het letsel ernstig is en het financieel belang wat groter, weten cliënten ons goed te vinden.

Wat is letselschade?

Onder letselschade wordt verstaan schade door verwonding van lichaam of geest of schade door overlijden. In een aantal gevallen heeft het slachtoffer, of hebben de nabestaanden, recht op schadevergoeding. Letselschade kan onder meer ontstaan door verkeersongevallen, door ongelukken op het werk, door gedrag van dieren of gebrekkige zaken, of door gebrek aan waarschuwingen voor gevaarlijke situaties. Maar ook niet goed uitgevoerde medische behandelingen kunnen letselschade veroorzaken, net zo goed als ondeugdelijke producten of misdragingen bij sport en spel dat kunnen doen. Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor letselschade denkbaar. De voorbeelden hier boven genoemd kunnen met vele andere voorbeelden nog worden uitgebreid.

Welke schade wordt vergoed?

Vrijwel alle schade die is ontstaan door verwonding van lichaam of geest komt voor vergoeding in aanmerking. U kunt o.a. denken aan eenvoudige schadeposten als schade door verblijf in een ziekenhuis, het eigen risico bij medische behandelingen en aan reiskosten. De grootste schadepost is vaak het verlies van arbeidsvermogen doordat het slachtoffer niet meer (volledig) kan werken. Als het slachtoffer hulp nodig heeft in de huishouding of bij het onderhoud van zijn woning, komen ook de kosten daarvan voor vergoeding in aanmerking.

Naast vergoeding van deze materiële schadeposten heeft het slachtoffer recht op een vergoeding van de immateriële schade, het smartengeld. De hoogte van het smartengeld is onder meer afhankelijk van de ernst van het letsel, van de beperkingen van het slachtoffer, en van allerlei persoonlijke omstandigheden.

Heeft u vragen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht of het schadevergoedingsrecht? Heeft u letselschade en wilt u weten wat uw rechten zijn? Wij nodigen u graag uit om met ons kennis te maken.

Een eerste afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek is kosteloos.